آلرژی،دکترهدایت اکبری،Alergias،Allergieë،Alergjia،Allergien،Allergiad،Alergie،Alergije،Алергії،Allergie،אַלערדזשיז،Ailléirgí،Ofnæmi،Alerjiler،Allergier،Allergieën،Allergies،एलर्जी،Allergies،الحساسية،کلینیک آلرژی

بخور درمانی استفاده از داروهای استنشاقی برای درمان حمله آسم می باشد که داروهایی مانند سالبوتامول تحت عنوان سالامول آترونت به همین نام و کامبیونت که ترکیب این دو دارو میباشد و همچنین کورتن تحت عنوان پولمیکورت استنشاقی به فرم مایع مخصوص دستگاه نبولایزر میباشد که در صورت تشدید علایم آسم (ایجاد حمله شدید آسم)بیمار میتواند چه در منزل یا در اورژانس بیمارستانها یا در مطب های آلرژی مورد استفاده قراردهد.

نکته اصلی اگر اینهالرها صحیح استفاده شوند اثری مساوی با نبولایزر خواهد داشت(که اکثرا تکنیک صحیح مصرف آن بلد نیستند) واینهالر نیازمند محفظه مخصوص وهمچنین ماسک دهان وبینی است که همه جا پیدا نمی شود بخصوص زمان حملات شدید ولی تاکید همگان بر هرچه سریعتر درمان مناسب شروع کردن است حال چه در منزل چه در مطب ها وچه در بیمارستان ها(چه با اینهالر چه با نبولایزر) تا با کمترین عوارض وهزینه برای حفظ جان بیمار اقدام مناسب صورت گیرد

در مورد اثر مساوی نبولایزر با اینهالر همه مطالعات تاکید کرده اند که بیماران با حمله شدید در مطالعه نبوده اندو جرات اخلاقی آوردن بیماران باحملات شدید (یا نزدیک به مرگ ) به تحقیق نداشته اندو همگی نبولایزر دریافت کرده اند

- در موارد حمله خفیف تا متوسط (اکثریت حملات یا عود آسم )ترجیح با اینهالر است چه در منزل چه در مطب وچه در بیمارستان ...وازنظر اقتصادی وحتی درمانی این طریقه توصیه میشود وترجیح اول است وهمه هم اجرا می کنند واگر پزشکی خلاف آن بخواهد خانواده ها وبیماران هم زیر بار نمی روند

ولی عیب بزرگ این روش بطور صحیح بکار برده نمی شود آموزش آن سخت است بخصوص در کودکان زیر 5سال که همکاری نمی کنند (افراد مسن وبا مشکلات عصبی وهوشی وکه هماهنگی خاصی بین فشار بر اسپری وتنفس لازم است.....) یا دارو به هدر می رود یا قورت داده میشود ویا به جداره محفظه می چسبد(با رالکتریکی)

در بیماران آسم با حمله شدید که نای وتوان همکاری با محفظه واینهالر ندارند ویا به علت شدت بیماری بیقرار هستند روش مناسبتر دستگاه نبولایزر است(جدول درمان حمله آسم در قسمت های شدید اینهالر را حذف وفقط از نبولایزر یاد کرده است) زیرا هیچ آموزشی خاصی نمی خواهد(برخلاف اینهالر ) ساده وراحت اجرا می شود وبهتر تحمل میشود(درمانی لطیف ) باعث تحریک واستفراغ نمی گردد ومزه خاصی هم در دهان درست نمی کند وبه ازای کیلو وزن بهتر می توان محاسبه مقدار داشت

داشتن نبولایزر هرچند مثل اینهالر ها در منازل همه بیماران توصیه نمیشود و پزشکان حاذق توصیه خرید نبولایزر به همه بیمارلان آسمی نمی دهند مگر برای خانواده های باسطح سواد بالا که بیماری با سابقه حملات زیاد وهر بار شدید داشته باشند زیرا ممکن است با اتکا زیادی به نبولایزر بقیه درمان حمله آسم درست انجام نشود به همین علت فروش نبولایزر بسیار اندک است و چون گران است بودن آن در خانه برای هر از گاهی (اکثریت بیماران) مقرون به صرفه نیست وهدف از درمان نگهدارنده هم همین است که حمله ای رخ ندهد که نیازمند به این دستگاه وحتی خود سالبوتامول اسپری باشد حال اگر با رعایت استریلیتی یکی از این دستگاه در اورژانس ها یا درمان گاه ها یا مطب ها باشد بیماران زیادی در موقع اضطرار استفاده می کند وهزینه خرید دستگاه هم متقبل نشده است

ولی در همه مراکز درمانی ومطب ها واورژانس ها وبخش های بستری وآی سی یو های بیمارستان ها لازم است که نبولایزرباشد تا درصورتی که بیماران حمله آسمی شدید مراجعه کرد هرچه سریعتر درمان انجام شود وبار درمانی کمتری به مراکز بالاتر درمانی تحمیل شود واز هزینه خانواده ها ودولت کمتر شود

اگربیمار شدید وبد حال خود به عوض اور ژانس به مطب متخصصین وفوق تخصص ها آوردند(گاهی حین آوردن بد حال شده اند) واین درحالی است که نه تنها بارها اینهالر سالبوتامول مصرف کردهاند که حتی قرص ویا شربت آن هم خورده اندو کماکان در حمله شدید آسم هستند و برای درمان واقعی باید هرچه سریعتر درمان مناسب شروع کرد که بهترین آن نبولایزر است حال هرکجا که می خواهد باشد

البته ریسک بیمار بد حال درمان کردن آن پزشک اخلاقا می پذیرد(در هر مطب یا درمانگاه یا اورژانس) که جای تشکر دارد زیرا قریب یک ساعت شاید کمی هم بیشتر بایستی تحت نظر داشته باشد وخدمات پرستاری ارایه دهد ودرصورت لزوم غیر از نبولایزر آکسیژن درمانی وهمچنین سرم درمانی که به علت تنفس تند وچند روز مریض بودن واستفراغ و... همه این بیمارلان بد حال کمبود آب در بدن دارند وبا پالس اکسی متری گاز های خون به همراه علایم حیاتی مانیتور کنند وتکرارسالبوتامول ونبولایزر کردن بودوزوناید و تزریقات متعددی چون هیدروکورتیزون آمینوفلین وگاهی اپی نفرین وگاهی آنتی بیوتیک تزریقی و....

پس همچون اتفاقات در مطب یا درمانگاه همه درمان حمله آسم کامل انجام می شود وبار درمانی به اتفاقات وبخش بیمارستان وموجب کاهش هزینه به خانواده واقتصاد کشور وهمچنین کمک روانی به خانواده ها تا موضوع بستری در بیمارستان مطرح نشود با یک بستری موقت در مطب پزشک بایستی مسوولیت به عهده گرفته را بخوبی مدیریت کند وپاسخگو باشد این درمان حمله شدید که گاهی در مطب انجام می شود فقط یک نبولایزر ساده نیست ودرمان آسم شدید زیر نظر پزشک متخصص یا فوق تخصص است کورتن نبولایزر اگر انجام شود در زمان حمله هرچند اثری فوری ندارد ولی برای حفظ نتیجه درمان با سالبوتامول مفید است وکمتر ازدو ساعت استرویید هیچ اثری ندارد ولو سیستمیک آن ولی در یک ساعت اول درمان توصیه شده تا با پدیدار شدن اثر تدریجی ان به حفظ نتیجه درمان کمک شود وبیمار مجددا به حمله نرود وبه نبولایزر بعدی یا حتی اینهالر بعدی نجات دهنده احتیاج پیدا نکند ودرمواردی بخور بودو زوناید موجب میشود دیگر به بیمار هیدروکورتیزون تزریق نکنیم والبته اولین دوز هر 12ساعتی کورتن استنشاقی هم محسوب می شود ودر ادامه می تواند با کورتن استنشاقی دیگری ادامه دهد کافی است دوز کافی ومعادل بودوزونید دریافت کند

خلاصه برای موارد شدید وبیمارانی که همکاری نمی کنند(ولو شدت متوسط) نبولایزر بهتر از اینهالر است وبعد ازیک ساعت بیمار به منزل می رود با ادامه درمان خوراکی واینهالر

جهت اطلاع شما عزیزان نمونه ای از فرم بخوردرمانی قرار داده شده