آلرژی،دکترهدایت اکبری،Alergias،Allergieë،Alergjia،Allergien،Allergiad،Alergie،Alergije،Алергії،Allergie،אַלערדזשיז،Ailléirgí،Ofnæmi،Alerjiler،Allergier،Allergieën،Allergies،एलर्जी،Allergies،الحساسية،کلینیک آلرژی

تزریق کورتن منحصرا مخصوص حملات شدید و یا بیماری مزمن و پیشرفته می باشد و تکرار بی رویه آنها هر چند سود آنی ولی ضررهای جدی در بر خواهد داشت و تعداد تزریقات و فاصله بین انها بستگی به نظر پزشک خواهد داشت.البته تزریقات انتی بیوتیک و یا مصرف خوراکی انها که برای درمان عفونت(نه هر خلطی)نسخه شده است بایستی به طور منظم تاآخرانجام شودو در مورد سینوزیت مزمن مصرف منظم آنها برای هفته هاادامه خواهدداشت.